Yavuzlar İş Sağlığı ve Güvenliği KAYSERİ

Yavuzlar ortak sağlık ve güvenlik birimi

Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, müşterilerine sistem ve standart belgelendirme konusunda çözümler sunmak üzere 1989 yılında Kayseri' de Makine Mühendisi Sonda YAVUZ tarafından kurulmuş bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir. Boya, metal akaryakıt istasyonları, makine-ekipman, inşaat, plastik, tekstil, otomotiv, gıda, medikal, havacılık, madencilik, elektrik, optik teçhizat sektörlerinde kalite yönetim sistemi ve belgelendirme (ISO, Ce, Tse) konularında mühendislik hizmetleri veren Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, 2012 yılında kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek elden çözmek için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından onay alarak Yavuzlar İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ltd. şirketini kurmuştur. Yavuzlar OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) olarak bünyesindeki profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrübeli işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir takım olmayı başarmıştır. Vermiş olduğumuz hizmetler; risk analizi ve acil durum eylem planı raporunun hazırlanması, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti, diğer sağlık personeli hizmeti, ilk yardım eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işe giriş sağlık raporu, periyodik sağlık muayeneleri, yangın tatbikatları, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, periyodik kontroller (kompresör, vinç, forklift, basınçlı kaplar, katodik koruma ölçümleri, elektrik ve topraklama tesisatı, paratoner raporu v.b), iSGÜM onaylı laboratuvarda iş hijyeni ölçümleridir (Aydınlatma, Ortam gürültü, Termal konfor, Titreşim tüm vücut, Titreşim el-kol, Kişisel gürültü maruziyet, Ortam ve kişisel toz ölçümü, Gaz ölçümü).

Devamını oku: Hakkımızda

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş güvenliği uzmanı kimdir? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir. Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ve teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılacak sınavda başarılı olanlara iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

Devamını oku: İş Güvenliği Hizmetleri

İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri hekimi kimdir? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir. Kimler işyeri hekimi olabilir? Hekimler, İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olanlar işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimlerinin eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında işyeri hekimi eğitimine katılarak, yapılacak sınavda başarılı olanlara işyeri hekimliği belgesi verilir.

Devamını oku: İşyeri Hekimi Hizmeti

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ

25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan ”İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik kontrollerinin yapılması iş ekipmanlarınızın daha sağlıklı ve daha verimli kullanılması ile birlikte iş kazası riskini azaltmaya yönelik çalışmaları da içermektedir.

Devamını oku: İsg Periyodik Kontroller

Pazartesi 29 Ağustos 2016